Myom är ett stort hälsoproblem - Myomguiden

Myom – ett stort hälsoproblem

Myom – ett stort hälsoproblem
2015-12-17 andersson

Myom kan orsaka symtom som rikliga blödningar, svullen mage, magsmärtor, komplikationer vid fertilitet och graviditet, smärtor vid sex samt problem med urinblåsan och tarmen. Många kvinnor står ut med sina symtom och väntar länge innan de söker hjälp. Det är viktigt att söka läkare om man har symtom, så att läkaren kan ställa rätt diagons och kvinnan kan få behandling för sina myom.

Ska jag gå till doktorn eller inte?

20-40 % av alla fertila kvinnor drabbas av myom, av dessa får 25-50 % symtom som negativt påverkar vardagsliv, arbetsförmåga, relationer och sexliv1. De som drabbas får ofta svåra buksmärtor, har svårt att bli gravida, blir trötta och har ont när de har sex. Kvinnor berättar att de måste byta tampong med 40-60 minuters intervall och sova på en hög med handdukar ifall de skulle blöda igenom. Trots dessa svåra problem är det inte ovanligt att en del väntar, ibland upp till fem år, innan de kontaktar läkare2. Många är generade över sina symtom, särskilt om symtomen påverkar privatlivet eller karriären, andra försöker medicinera själva, medan vissa lider i det tysta – ofta i tron att myom är en del av det vanliga livet.

Diagnos

Det är viktigt att du får en diagnos så snart som möjligt, särskilt om du vill skaffa barn. Myom kan göra att kvinnor i fertil ålder får svårare att bli gravida3. Den ökande tendensen att skaffa barn allt senare i livet, sammantaget med att myom blir vanligare ju äldre man är, innebär att en tidig diagnos blir allt viktigare för att kvinnor i 30–40-årsåldern ska bevara sin fertilitet.

Behandling

Myom kan behandlas med läkemedel eller med olika operationsmetoder.

Läs mer om olika behandlingsalternativ här: myomguiden.se/behandling-av-myom

Påverkan på det dagliga livet

I en ny studie uppgav 42 % av kvinnorna som fått diagnosen myom att symtomen hade en negativ inverkan på det dagliga livet, arbetsförmågan, familjen, relationerna och sexlivet4. En kvinna berättar att hon fick ställa väckarklockan med ett par timmars mellanrum för att hinna byta mensskydd i tid. Kvinnan planerade semestrar och besök hos vänner så att hon inte skulle ha mens just då – hon tyckte att det var genant med nedblodade handdukar på hotellet eller hemma hos vännerna. En annan studie visade att nästan två tredjedelar av alla kvinnor med myom oroade sig för att de skulle förlora arbetsdagar på grund av sina symtom. Medan 25 % som arbetar tror att myomen kommer att hindra dem från att nå så långt i sin karriär som de har potential till5. En 45-årig kvinna med myom beskriver sin trötthet som ”outhärdlig” så till den grad att hon inte kan koncentrera sig på jobbet. ”Har chansen att ta ett jobb med större ansvar, men mitt självförtroende sviktar när jag har mens och jag måste ofta sjukanmäla mig. Jag skäms att berätta för min chef om problemen”.

Kraftiga blödningar och mensvärk kan behandlas

Myom skapar ett stort problem för dem som drabbas. Men det finns en möjlighet att leva som vanligt igen, trots myomen. Det är viktigt att söka läkare om man har symtom, så att läkaren kan ställa rätt diagons och kvinnan kan få behandling för sina myom.

”Jag uppmanar alla att söka läkare direkt vid problem med mensen. Hittar inte den första något fel, så kontakta en annan läkare för ett andra utlåtande. Själv hade jag kraftiga blödningar i flera månader innan jag kontaktade läkare” – Becky Bevars

1. Tropeano G, Amoroso S, Scambia G. Hum. Reprod. Uppdat. (2008) 14 (3): 259-274.

2. Bijan J, Borah, et al. T J Obstet Gynaecol. 2013; 209 (4): 31

3. Pritts EA, et al. Fertil Steril 2009;91:1215−1223

4. Zimmerman A et al: Prevalence, symptoms and management of uterine fibroids: an international internet-based survey of 21,746 women. BMC Women’s Health 2012, 12:6 http://www.biomedcentral.com/1472-6874/12/6

5. Luiz Gustavo Oliveira Brito et al.: Uterine leiomyoma: understanding the impact of symptoms on womens’ lives. Reproductive Health 2014, 11:10.

Send this to friend