Upphovsrätt - Myomguiden

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Äganderätt

Du får endast ladda hem, visa och skriva ut information från Gedeon Richters webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk. Meddelanden om upphovsrätt och äganderätt i nedladdat eller utskrivet material får inte raderas utan måste finnas kvar och återges.

Du får emellertid inte sprida, modifiera, överföra, återanvända, lägga upp eller använda innehållet på denna webbplats för offentliga eller kommersiella syften, vilket gäller text, bilder, ljud- och videomaterial, utan föregående skriftligt medgivande från Gedeon Richter Plc. Du måste förutsätta att allt du ser eller läser på denna webbplats är upphovsrättsskyddat om inget annat anges och inte får användas på annat sätt än vad som beskrivs i dessa Användarvillkor eller i användarvillkoren på relevanta sidor, utan föregående skriftligt medgivande från Gedeon Richter Plc.

Richter-portalen kan innehålla varumärken, patent, äganderättsskyddad information, tekniker, produkter, processer eller annat som är äganderättsskyddat och tillhör Gedeon Richter Plc. med dotterföretag. Du beviljas ingen licens eller rättighet till sådana varumärken, patent, tekniker, produkter, processer eller annat som är äganderättsskyddat och tillhör Gedeon Richter Plc., dess dotterföretag och/eller andra parter.

Varumärken, domännamn

Registrerade varumärken är helt och hållet respektive ägares egendom. Du får inte använda varumärken, namn eller domännamn som registrerats av Gedeon Richter Plc. i kommersiellt syfte eller för att skada företagets rykte.

Meddelanden, inskickat material

All kommunikation och allt material du skickar till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive alla former av data, frågor, kommentarer och förslag, är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Allt du överför eller skickar blir Gedeon Richter Plc.:s egendom och kan användas på olika sätt, bland annat återges, yppas, publiceras och anslås.

Gedeon Richter Plc. har rätt att fritt använda idéer, koncept, kunskaper och tekniker som du skickar till webbplatsen, för alla slags syften, bland annat för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med hjälp av sådan information. Gedeon Richter Plc. sparar inte material som skickats till webbplatsen och är inte skyldigt att svara på insänd post.

Länkar och ramar (frames)

Endast länkar som leder till webbplatsens startsida är tillåtna. Djuplänkning är inte tillåten utan föregående skriftligt godkännande från Gedeon Richter Plc. Ramar från andra webbplatser är inte tillåtna på denna webbplats. Inline-länkar eller andra sätt att inkorporera delar av denna webbplats på andra parters webbplatser är inte tillåtna.

Send this to friend