Blödningar, smärta och andra symtom - Myomguiden

Symtom

Känn igen symtomen

I många fall ger myom inga symtom och upptäcks först vid en rutinundersökning, men omkring en av tre kvinnor med myom får symtom som kan vara besvärande i det dagliga livet.

Symtom

Om du har något av följande symtom och undrar om det kan bero på myom, tala med din läkare om vad man kan göra.

 • Rikliga menstruationer
 • Långvariga och oregelbundna blödningar
 • Smärta i nedre delen av buken
 • Tyngdkänsla och tryck på urinblåsan
 • Smärtsamma menstruationer
 • Smärtor eller obehag under sex
 • Täta urinträngningar och förstoppning
 • Svårigheter att bli gravid eller ofruktsamhet

Rikliga menstruationer

Rikliga menstruationer behöver inte betyda att något är fel, men kan påverka vardagen såväl känslomässigt som socialt och leda till järnbristanemi (blodbrist), trötthet och andfåddhet.

Du har rikliga menstruationer om du behöver använda ovanligt många tamponger eller bindor, eller behöver använda båda typerna av skydd samtidigt, eller om du blöder igenom kläder eller sängkläder.

Långvariga och oregelbundna blödningar blödningar

Det kan bero på att myomen irriterar livmoderslemhinnan (endometriet). En genomsnittlig menstruationscykel varar i cirka 28 dagar, men allt mellan 24 och 35 dagar anses normalt. Blödningarna bedöms som oregelbundna när menstruationen varar längre än sju dagar, det är mindre än tre veckor mellan början av en mens och nästa, du blöder mellan menstruationerna, eller du blöder efter sex.

Smärta i nedre delen av buken. Tyngdkänsla och tryck på urinblåsan. smärta

Myom kan orsaka smärtor eller svullnad i nedre delen av buken, särskilt om de är stora. De kan även ge smärtor i ryggslutet och i benen.

Smärtor eller obehag under sex

Om myomen sitter nära vagina eller livmoderhalsen kan det i vissa fall medföra smärtor vid sex.

Smärtsamma menstruationer

Myom kan orsaka rikliga eller smärtsamma menstruationsblödningar eftersom de kan irritera livmodern och göra den större.

Täta urinträngningar och förstoppning övriga symtom

Om du behöver gå på toaletten oftare än normalt kan det bero på myom som trycker mot urinblåsan. Du kanske måste gå upp och kissa på natten eller gå på toaletten oftare på dagen.

Myomen kan också trycka mot tjocktarmen, vilket kan orsaka förstoppning och smärtor vid tarmtömning. Förstoppning innebär att man inte har regelbundet avföring eller inte kan tömma tarmen ordentligt.

Svårigheter att bli gravid eller ofruktsamhet

Myom kan ibland leda till att det blir svårare, eller omöjligt (infertilitet), för kvinnan att bli gravid.

För de flesta friska par gäller att 95 % av kvinnorna blir gravida inom två år om de har oskyddat sex regelbundet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) betraktas ett par som infertilt om kvinnan inte har blivit gravid efter 12 månaders regelbundet, oskyddat sex.

Man kan bli infertil om myomen är väldigt stora eller submukösa, och om de samtidigt växer inåt i livmoderhålan. De kan ibland, beroende på hur stora de är och vilken form de har, förhindra att ett befruktat ägg fäster vid slemhinnan, eller blockera äggledaren och därmed försvåra en graviditet.

I en del fall leder myom också till komplikationer under graviditeten, vilket kan öka risken för missfall och ge problem under förlossningen.

Är jag i riskzonen för att få myom? är jag i riskzonen?

En riskfaktor är något som ökar sannolikheten för att myom ska utvecklas. Om man har en specifik riskfaktor kan det också påverka resultatet av behandlingen och öka risken för att myomen kommer tillbaka. Det finns ingen enskild orsak till att man får myom. Flera olika faktorer kan bidra till att de utvecklas.

 • Ålder
 • Ålder vid första mens
 • Klimakteriet
 • Ärftlighet
 • Etniskt ursprung
 • Antalet barn
 • Högt blodtryck eller risk för hjärtsjukdomar
 • Motion
 • Övervikt

Ålder

Myom blir vanligare med stigande ålder, fram tills man når klimakteriet.

Det ser ut att vara en stor ökning av antalet myom som diagnostiseras hos kvinnor i 40-årsåldern.

Det betyder inte nödvändigtvis att myom oftare utvecklas hos kvinnor i 40-årsåldern, utan snarare att myom som redan finns kan börja växa snabbare eller att symtomen bli tydligare.

Klimakteriet

Risken att utveckla myom är lägre för kvinnor som har genomgått klimakteriet.

Befintliga myom tenderer att bli mindre hos kvinnor efter klimakteriet eftersom östrogennivåerna i kroppen är mycket låga. Utan östrogen krymper myomen.

Ålder vid första mens

Beroende på geografiskt område, etnicitet, genetiska faktorer m.m. är åldern för den första menstruationen mycket skiftande, men ett grovt medeltal är 13 år. Risken för myom är något större om man får sin första mens tidigt.

Kvinnor som var 10 år eller yngre när de fick sin första mens har större risk att få myom än kvinnor som var 12 år när de fick sin första mens. Kvinnor som var 16 år eller äldre vid första mens har lägre risk att få myom.

Om man får mens tidigt kan risken för att få myom vara något förhöjd eftersom livmoderväggen (myometriet) genomgår fler förändringar, så kallade celldelningar, vilket ökar risken för att ett fel ska inträffa under celldelningarna.

Ärftlighet

Utvecklingen av myom verkar vara vanligare om de finns i släkten. Det är mer sannolikt att kvinnor med myom har en nära släking t ex syster eller mamma som också har myom.

Detta tyder på att vissa gener kan ha betydelse för utveckling av myom.

Etniskt ursprung

Myom är 2–3 gånger vanligare hos kvinnor med afrikanskt-västindiskt ursprung och har också en tendens att vara större, fler och förekomma hos yngre kvinnor.

Antalet barn

Kvinnor som har fött barn har lägre risk att få myom än kvinnor som inte har fött barn.

Risken sjunker med antalet barn och även om det är kortare tid mellan graviditeterna.

Anledningen till att barnafödande kan minska risken för myom är att graviditet förkortar den tid då östrogennivån hos kvinnan är hög.

Högt blodtryck eller risk för hjärtsjukdomar

Kvinnor med högt blodtryck eller med risk för hjärtsjukdomar har högre sannolikhet att utveckla myom.

En studie visade att högt blodtryck är kopplat till högre risk att få myom, även om hänsyn togs till vård och behandling med blodtryckssänkande läkemedel.

Motion

Kvinnor som motionerar mycket och har en aktiv livsstil har mindre risk att utveckla myom. En studie visade att risken kunde minska med så mycket som 40 %.

Övervikt

Risken för myom är högre hos överviktiga kvinnor. Detta kan bero på vissa hormonförändringar som är kopplade till övervikt.

Send this to friend