Så kan myom behandlas - Myomguiden

Behandling

Behandling

Målet med behandlingen av myom är att minska symtomen (blödning, smärtor) och/eller minska storleken på myomen.

Behandling av myom

Det finns flera riskfaktorer för utveckling av myom. Sannolikt orsakas de av en kombination av olika faktorer och man vet att hormonerna östrogen och progesteron båda gynnar tillväxten av myom. En del behandlingar riktas därför mot dessa hormoner.

Läkarna tar hänsyn till flera faktorer vid beslutet om vad som är den bästa behandlingen. Hur allvarliga symtomen är, myomens storlek och placering, patientens ålder, dennes önskan att ha kvar livmodern och sin fertilitet, är alla viktiga faktorer som påverkar behandlingsbeslutet. Diskutera de olika alternativen med en gynekolog.

Följande behandlingsalternativ finns Behandlingsmetoder

Läkemedel

Följande läkemedel används ofta för behandling av livmodermyom, i de flesta fall för att hålla symtomen under kontroll:

 • Selektiva progesteronreceptormodulatorer (SPRM)
 • GnRH-agonister
 • P-piller och gulkroppshormon
 • Hormonspiral

Icke-kirurgiska behandlingar

Det finns flera olika icke-kirurgiska alternativ för behandling av myom, från icke-invasiva till minimalt invasiva. Gynekologen och du bör diskutera vilka alternativ som finns och i synnerhet vilka som är lämpliga för dig med tanke på just dina besvär.

 • Fokuserad ultraljudskirurgi under MR-vägledning
 • Myolys
 • Embolisering av uterusartärer

Operation

Operation är en möjlighet om inga läkemedel har haft effekt och dina symtom från myomen är särskilt svåra. Det finns flera olika typer av operationer att överväga. Gynekologen bör remittera dig till specialist som kan diskutera alla alternativ med dig, och fördelar och eventuella risker med de olika ingreppen.

 • Hysterektomi
 • Myomektomi
  • Abdominell myomektomi
  • Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi
  • Laparoskopisk myomektomi

Läkemedel Läkemedel

Följande läkemedel används ofta för behandling av myom, i de flesta fall för att hålla symtomen under kontroll. Fråga din läkare så att du får rätt information

Läkemedelsbehandling vid myom

Läkemedel för behandling av symtom av myom och inför operation – SPRM

Läkemedlet används som behandling antingen inför operation av myom eller under en längre period vid måttliga till svåra symtom orsakade av myom. Vid användning av läkemedlet minskar de rikliga mensblödningarna som myomen orsakar och myomet kan krympa.

Läkemedlet verkar genom att påverka aktiviteten av progesteron, som är ett naturligt hormon i kroppen.

SPRM är en förkortning av selektiva progesteronreceptormodulatorer.

Läkemedel inför operation – GnRH-agonister

GnRH-agonister kan användas som förbehandling för att krympa myom inför en operation. GnRH-agonister hämmar produktionen av de hormoner som verkar i kvinnans normala menscykel, det leder till en minskad frisättning av östrogen och gör att myomen krymper.

Läkemedel vid riklig mens, som i vissa fall kan vara orsakat av myom.

P-piller och gulkroppshormon

Kombinerade preventivmedel som innehåller både östrogen och gulkroppshormon ger ofta minskad och mer regelbunden mens. De används för att behandla lindriga mensbesvär.

Gulkroppshormoner har en hämmande effekt på livmoderslemhinnan och används för att behandla mensrubbningar (som i vissa fall kan vara orsakade av myom).

Preventivmedel förhindrar att ett ägg lossnar från äggstockarna och avbryter därmed den naturliga menscykeln.

Hormonspiral

Hormonspiralen används vanligen som ett preventivmedel, men kan också användas för att behandla rikliga mensblödningar som i vissa fall kan vara orsakade av myom.

En spiral är ett litet livmoderinlägg som förs in i kvinnans livmoder och avger ett gulkroppshormon.

Icke-kirurgiska behandlingar Icke kirurgiska behandlingar

Det finns flera olika alternativ för behandling av myom som inte innebär operation, från icke-invasiva till minimalt invasiva. Tala med din läkare om vilka alternativ som finns, i synnerhet vilka som är lämpliga för dig med tanke på just dina besvär.

Fokuserad ultraljudskirurgi under MR-vägledning

Fokuserad ultraljudskirurgi under MR-vägledning (MRgFUS = Magnetic Resonance imaging-guided Focused Ultrasound Surgery) är en icke-invasiv procedur för behandling av myom hos kvinnor som inte vill ha barn.

Vid MRgFUS använder man sig av fokuserad, högfrekvent och högenergetisk ultraljudsstrålning för att förstöra myomen, ett åt gången, genom att värma upp dem tills de koagulerar.

Embolisering av uterusartärer

Embolisering av uterusartärer (UAE) innebär att man via en kateter för in små partiklar som stoppar blodflödet till livmodern (uterus). Detta får till följd att myomen krymper. Det är en effektiv behandling för kvinnor som inte vill ha barn.

Under ingreppet injicerar röntgenläkaren små kulor (mikrosfärer) i livmoderartärerna för att täppa till dessa. Livmoderns syretillförsel upphör och insidan av livmoderväggen börjar koagulera. Koaglen kan lösas upp senare när livmoderns blodförsörjning återkommer, men de myomklumparna förändras inte. Myomen har därmed försvunnit på grund av bristen på blod och syre.

Precis som vid alla ingrepp finns det risker och komplikationer vid embolisering, såsom försämrad äggstocksfunktion, infektion och flytningar

Myolys

Myolys innebär att myomen förstörs med hjälp av fokuserad energi. Det kan göras med användning av laparoskop, men endast ett myom åt gången kan behandlas.

Vid myolys förs kirurgiska nålar in i livmodern genom ett litet snitt i buken och myomen behandlas därefter med elektricitet. Blodkärlen i myomen snörps ihop och blodflödet stängs av. Denna procedur kan påverka fertiliteten och ska inte användas om du vill bli gravid i framtiden.

Operation Operation

Operation är en möjlighet om inga läkemedel har haft effekt och dina symtom från myomen är särskilt svåra. Det finns flera olika typer av operationer som kan vara aktuella. Din gynekolog bör diskutera de olika alternativen med dig, även fördelar och eventuella risker med de olika ingreppen.

Hysterektomi

Hysterektomi är ett operativt ingrepp som innebär att man avlägsnar hela livmodern.
Efter en hysterektomi kan man inte längre bli gravid och man har inga menstruationer, oavsett ålder. Hysterektomi är en slutgiltig behandling av myom eftersom ingreppet inte bara tar bort alla myom utan även risken för att de ska komma tillbaka.

 • Partiell: Endast livmodern
 • Total: Livmoder, livmoderhals och ibland äggstockar
 • Radikal: Livmoder, livmoderhals, övre delen av vagina, vanligtvis äggstockar

Hysterektomi medför ett antal risker, såsom blodförlust och smärtor efter ingreppet. En hysterektomi kan också få psykiska följdverkningar.

Myomektomi

Myomektomi är en övergripande term för sådana operationer som avlägsnar själva myomen med minimal effekt på livmodern eller kvinnans fertilitet. Det finns dock en liten risk för ruptur (spricka) i livmodern vid framtida graviditeter. Myomektomi kan utföras på i huvudsak tre olika sätt:

 • Laparoskopisk myomektomi
 • Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi
 • Abdominell myomektomi

Laparoskopisk
myomektomi

En laparoskopisk eller robotassisterad myomektomi används för att avlägsna subserösa eller skaftade myom.

Metoden innebär att man för in ett laparoskop och andra instrument genom snitt i buken och med hjälp av dessa skär bort myomen från livmoderväggen. Livmodern kan alltså lämnas kvar. I vissa fall används en robot för myom som är svårare att nå.

Små snitt görs i buken för att man ska nå in till myomen. Tack vare robotassisterad myomektomi kan många kvinnor som tidigare varit tvungna att genomgå laparotomi i stället opereras med en minimalt invasiv teknik.

När myomen lokaliserats skrapas de bort från livmoderväggen. Metoden orsakar minimal blödning eller ärrbildning.

Hysteroskopisk eller
vaginal myomektomi

Vid hysteroskopisk myomektomi används ett hysteroskop, dvs. ett instrument försett med en kamera och en lampa.

Hysteroskopet förs in genom livmoderhalsen så att läkaren kan inspektera livmoderns insida.
När myomen lokaliserats används ett annat instrument, ett så kallat resektoskop, för att skära dem i mindre bitar. Dessa plockas sedan ut genom livmoderhalsen.

Abdominell myomektomi

Abdominell myomektomi (via buken) används när myomen växt sig för stora eller är för många för att kunna behandlas på annat sätt.

Kirurgen gör två små snitt i buken, ett lodrätt och ett vågrätt, för att nå fram till livmodern och ta bort myomen. När myomen lokaliserats skrapas de bort från livmoderväggen. Metoden orsakar minimal blödning eller ärrbildning.

Send this to friend