Lev ett bra liv med myom - Myomguiden

Lev ett bra liv med myom

Lev ett bra liv med myom
2015-12-17 andersson

Med tanke på att cirka 20-40 % av alla kvinnor i fertil ålder har dessa muskelknutor på livmodern1 som benämns myom, är det alltför många som skjuter upp besöket hos läkaren. I många fall har man helt enkelt lärt sig hantera besvärliga symtom, enligt en enkät.2

Kraftig menstruation

Svår mens är ett av de vanligaste symtomen på myom och kan hindra dig från att leva ett bra liv. En del har så stora problem med blödningar att de måste byta tampong varje halvtimme och/eller använda dubbla bindor. Många måste ta ledigt från jobbet och tacka nej till sociala tillställningar. Det finns många sätt att förhindra generande läckage, men att bara ”stå ut” med svåra blödningar är inte lösningen. Om blödningarna inte behandlas kan myomen växa och bli större. Blodförlusten varje månad kan göra att du får blodbrist. Det hjälper visserligen att ta järntillskott, men det löser inte det egentliga problemet – blödningen.

Tyvärr är rikliga menstruationer inte det enda symtomet på myom, du kan även få smärtsamma menstruationer, värk i ländryggen, ömmande mage och smärtor när du har sex. En del kvinnor står ut med kramperna och värken och lindrar med värktabletter när det blir alltför jobbigt. Men återigen – detta är bara för att behandla symtomen och inte själva orsaken. Ingen ska behöva stå ut med att ha smärtor och ta värktabletter varje månad. Det här är definitivt något som du bör diskutera med sin läkare.

På grund av trycket från myomen i underlivet kan de också göra att du måste kissa ofta. En del kvinnor har ständiga besvär på grund av detta, för att inte tala om oron för att alltid behöva ha en toalett i närheten. Många blir så vana att de inte tänker på vilken börda det har blivit.

”Ingen ska behöva stå ut med smärtor och värktabletter”

Kontakta din läkare för hjälp

Alla förändringar av din mens eller dina toalettvanor ska alltid utredas, så att andra allvarliga sjukdomar kan uteslutas. Myomen kan också påverka din möjlighet att få barn. Om du har myom kan det vara svårare att bli gravid och sannolikheten för komplikationer under din graviditet är större3. Planerar du att skaffa barn inom kort är det ytterligare ett skäl att tala med din läkare.

Fler behandlingar än någonsin att välja bland

Möjligheterna att behandla myom är idag fler än någonsin, från operation till tabletter som får myomen att krympa och minska blödningen. Det handlar bara om att hitta den behandling som är bäst för dig. Det finns alltså ingen anledning att ” stå ut” med problemen – nu finns det möjlighet till goda lösningar!

Beställ tid hos din läkare idag och få tillbaka ditt liv!

1.  Tropeano G, Amoroso S, Scambia G. Hum. Reprod. Uppdat. (2008) 14 (3): 259-274

2. The Burden of Uterine Fibroids for African-American Women: Results of a National Survey. Elizabeth A. Stewart, Wanda K. Nicholson, Linda Bradley, and Bijan J. Borah. Journal of Women’s Health. Oktober 2013, 22(10): 807-816. doi:10.1089/jwh.2013.4334.

3. Fibroids and reproductive outcomes: a systematic literature review from conception to delivery. Klatsky PC1, Tran ND, Caughey AB, Fujimoto VY. Am J Obstet Gynecol. 2008 Apr;198(4):357-66. doi: 10.1016/j.ajog.2007.12.039.

Send this to friend