Mensmodell i Almedalen - Myomguiden SE

Mensmodell i Almedalen

Sök jobbet som mensmodell i Almedalen!

Många drabbas

Hjälp oss att öka kännedomen om riklig mens och myom!

Vill du bli mensmodell under Almedalsveckan och hjälpa oss att nå ut till kvinnor som lider av riklig mens och myom i onödan?

Myom – muskelknutor i och på livmodern – är en kvinnosjukdom som är så dold att många inte vet om att den finns. Upp till 40% av alla kvinnor mellan 18 och 51 år får myom. Av dem får hälften symtom som gör livet mycket besvärligt. Det vanligaste symtomet är riklig mens. Många vet inte hur mycket mens som är normalt och står ut på tok för länge innan de söker vård.

Mer om myom

Riklig mens kan vara tecken på myom. Genom att prata om riklig mens kan kännedomen om sjukdomen öka. Det leder till att fler kvinnor söker vård.

Kampanjen

Gör skillnad – bli mensmodell i Almedalen!

Initiativet ska visa hur många kvinnor med riklig mens har det i verkligheten. Kampanjen kommer att synas i Almedalen (på Gotland) under tre dagar i juli och på sociala medier. Vi bjuder in dig som känner engagemang för kvinnors hälsa till att fronta kampanjen. Att helt enkelt bli mensmodell.

Mens är normalt och en naturlig del av kvinnors liv.

Men när man blöder mer än 80 ml per mensperiod räknas det som riklig mens och leder ofta till mycket lidande för drabbade kvinnor. Med riklig mens uppstår situationer som de flesta kan känna igen sig i. En av dem är att blöda igenom. Vi vill visa hur många har det i verkligheten. Kampanjen ska ge en bild av hur det är för många kvinnor som blöder igenom kläderna som en del av vardagen. Genom att prata om riklig mens tror vi att kännedomen om myom ökar och fler söker vård.

Send this to friend