Bli modell - Myomguiden SE

Bli modell

Sök jobbet som Myomguidens modell!

Ansökningsperioden är nu avslutad.
Stort tack till alla som sökte.

23.10.2017

Många drabbas

Hjälp oss att öka kännedomen om myom!

Vill du bli Myomguidens mensmodell och hjälpa oss att nå ut till alla kvinnor som lider i onödan?

Myom – muskelknutor i och på livmodern – är en kvinnosjukdom som är så dold att många inte vet om att den finns. Upp till 40% av alla kvinnor mellan 18 och 51 år får myom. Av dem får hälften symtom som gör livet mycket besvärligt. Det vanligaste symtomet är riklig mens. Många kvinnor står ut på tok för länge innan de söker hjälp. Genom att prata om riklig mens kan kännedomen om sjukdomen och kunskapen om dess symtom öka. Det är därför vi gör den här kampanjen.

Mer om myom

Riklig mens kan vara tecken på myom. Genom att prata om riklig mens kan kännedomen om sjukdomen öka. Det leder till att fler kvinnor söker hjälp.

Kampanjen

Gör skillnad – bli mensmodell!

Initiativet, som syftar till att öka kännedomen om myom och kunskapen om dess symtom, ska visa hur många kvinnor har det i verkligheten. Kampanjen kommer att synas på sociala medier och på allmänna platser i Stockholm under en begränsad period i vinter. Vi bjuder in dig som känner engagemang för kvinnors hälsa till att fronta kampanjen. Att helt enkelt bli Myomguidens mensmodell.

Mens är en naturlig del av kvinnors liv.

Med mensen uppstår situationer som de flesta kvinnor kan känna igen sig i. En av dem är att blöda igenom. Vi vill visa hur många har det i verkligheten. Kampanjen ska ge en bild av hur det är för många kvinnor som blöder igenom kläderna som en del av vardagen. Genom att prata om riklig mens tror vi att kännedomen om myom kan öka.

Ansökningsperioden är nu avslutad.
Stort tack till alla som sökte.

Vid frågor kontakta: [email protected]

23.10.2017


Send this to friend